Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kristianstad Starlight Cheer
Cheerleading

Styrelsen
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess ekonomi och andra angelägenheter.

Kontakt: styrelsen@starlightcheer.se

Ordförande: Åsa Jansson
Vice ordförande: Mariann Tillerkvist
Kassör: Hanna Meijer
Sekreterare: Anna Svensson
Ledamot: Katarina Dzambas
Ledamot: Patrik Berg
Ledamot: Åsa Sivtoft
Suppleant: Malin Brandt

Valberedning: Mari Graneskog, Jeanette Rosén

 
Instagram
Facebook